New World 2648 (Hungarian)

Twenty-six forty-eight... Space is opened wide, our ships reach towards planets of distant solar systems, man is colonizing near and far. The same time Earth is struggling by overpopulation, severe social, political and economic problems. Many who can afford, embark on the journey, a perilous journey towards the unknown... A sci-fi novel set in the distant future, telling the story of a young man, who tries to find his place in this strange new world.

Magyar (Hungarian)

Kétezer-hatszáznegyvennyolc... A világűr megnyílt előttünk, hajóink messzi naprendszerek bolygóit érik el, folyik a környező tér kolonizálása. Mindeközben a Föld túlnépesedett, súlyos társadalmi, politikai és gazdasági problémákkal, sokan, akik meg tudják fizetni, vállalkoznak az útra, az ugrásra az ismeretlenbe.

Milyen ez az új világ? Rideg fém és műanyag, szűk kabinok, hosszú hónapok apró hajókba zárva, míg végre a vándor valami holdat vagy bolygót elérhet. Kolosszális biodómok látnak el óriási búrák alatti városokat élelemmel, minden szintetikus, mesterséges, megterheli a szabad terekhez szokott lelket.

Mindezidáig csupán egyetlen élő bolygót találtunk, egyetlen helyet, mely talán visszaadhatja azt, amit az emberiség súlya alatt fuldokló Föld adhatott.

Tamás élete legmeghatározóbb döntését hozza meg, amikor szüleivel összeveszve, tőlük elválva e bolygó mellett dönt, egyedül vágva neki az ismeretlennek.

Ismeretlen? A csatornák folyamatosan ontják a híreket, reklámokat, új világok, új lehetőségek, jelentkezz, utazz jó pénzért, megtalálod számításodat! A 61 Cygni A gázóriása körül keringő élő holdon már fél évezredes múltú négyszáz milliós kolónia várja a vállalkozókat, egy valódi új Föld akár!

Remény, egy világ, ahol már az ember rég megtelepedett, ismeri, uralma alá hajtotta természetes élővilágát, mely immár a földi behozott fajokkal keveredve élhető környezetet teremtett számára. Városok, falvak tagolják a hatalmas szabad tereket, akár egy igazi idilli világ is lehetne.

A leszállás után azonban hamar feltárul a valóság egy részlete, melyet az űrbéli média elhallgat: a bolygó nem csupán élő, de értelmes fajai is léteztek, melyek hátramaradt tagjai zöld radikális csoportokkal szövetségben hajtanak végre véres terrortámadásokat az emberi civilizáció bástyái ellen...

Letöltés

Újvilág 2648 (PDF)

Újvilág 2648 (ODT)

Háttér

A történet nagyrészt 2016 végén készült el, az első nagyregény a gepárdika (cheetaan) világban, melyet reményeim szerint továbbiak követnek később. Hatalmas felfedezések történnek manapság, a naprendszeren kívüli világot csak mostanság kezdjük igazán megismerni, mostanság döbbenünk rá, mennyire összetett, változatos világok lehetnek kinn a messzeségben. E gondolat inspirálja, mi lenne, ha... Mindeközben itt a Föld, az egyedüli élő bolygó mindeddig, és még sokáig, egyetlen hely, ahol élhetünk, melyet meg kéne őriznünk, ahol fel kéne találnunk, hogyan élhetünk összhangban egymással és e hely élővilágával, mely minket is éltet. A történet nem utópia, nem is szándékom aképp beállítani. Minden a maga törvényei szerint működik, cselekszik, mely akár a morálnak, erkölcsöknek homlokegyenest ellent mondhat. De talán összességében csak mutat valamit, ha mást nem, egy különös, érdekes kalandot.

Szabadon terjeszthető, a módosítás, fordítás jogát tartanám fenn magamnak (Creative Commons BY-ND), remélve, hogy a későbbiekben tovább folytatódhat ennek a világnak a történelme.

English

Twenty-six forty-eight... Space is opened wide, our ships reach towards planets of distant solar systems, man is colonizing near and far. The same time Earth is struggling by overpopulation, severe social, political and economic problems. Many who can afford, embark on the journey, a perilous journey towards the unknown.

What is this new world like? Cold steel and plastic, tiny rooms, for long months enclosed in small vessels until the wanderers could reach a planet or a moon. Colossal biodomes feed enormous cities under gigantic structures, everything is synthetic and artificial, depriving the mind of free and open spaces.

This far we could find only one planet with life, only one place which could possibly recall what old Earth struggling under our colossal mass could give.

Thomas makes his life's most important decision when he parts with his parents in a quarrel to pursue his dreams alone towards this planet, the unknown.

Unknown? The television channels keep pouring news and advertisements of prosperity, wonderful new worlds with rich possibilities, sign up, travel for good money, you will find what you seek for! The moon orbiting the 61 Cygni A's gas giant already has half a millennia of history, a colony of four hundred millions waiting for the adventurous, almost like a new Earth!

Hope, a world where human settled since long ago, a world well-known, the original ecosystem subjugated and mixed with that of Earth, creating an environment where we can prosper. Cities and towns spread out among the wide open spaces, it could be a true idyllic world.

After landing, however, a part of the truth soon reveals, which is quenched by space media. The planet is not only alive, it even had intelligent races, whose remaining members cooperate with radical environmentalists for executing bloody terror attacks against the footholds of human civilization...

Backgrounds

The story was mostly completed in the end of 2016, being the first large novel in the cheetaan universe, which I hope more will follow. We see great discoveries these days, space beyond our solar system is opening up, we realize how wonderfully complex and diverse worlds could exist far away. These thoughts inspire, "what if"... The same time here is our old Earth, the only planet with the miracle of life today and for long, the only place where we could thrive, which we should protect, preserve, and invent how we could live in harmony with each other and this place's ecology which is the foundation of our own living. The story isn't a utopia, I didn't even intend to convey it as such. Everything operates and acts by its own design and inherent rules, which could be very much against our ideals of morals and good will. However, hopefully it could still convey something, if nothing else, a strange, unusual adventure.

Currently the story is Hungarian only as it is my native language, and try as hard as I wish, without real life English experience I can not get something of such magnitude done in an adequate quality. However, I hope that at some point, possibly with a native speaker's help (probably a migrated Hungarian), an English translation could eventually be realized.

Comments

35.01hsbeg8p4j0e4n6pxfqbnjyak_mail4u.pw

  • Created: 1 May 2024, 12:14pm
avatar

molestiae sunt incidunt qui enim enim sed eius et libero. quia quis quo sunt autem aperiam perferendis illum exercitationem sint et deleniti aut esse enim in.

Make a comment

Rules

  1. Please be polite (Leave all your trolls in their respective caves).
  2. If #1 fails, don't feed 'em. They bite.
  3. No links allowed. It won't pass. Neither chains. Use '(dot)' notation.
  4. Spam reeks.
  5. Text is (some day will be) formatted with Markdown.
  6. Your mail address is only visible to me: I understand you also don't like #4.
  7. The mail address you provide is also used to fetch your Gravatar.
  8. Danger! High voltage! Right between your "Post Comment" button and ground.
  9. Still want to comment? Go ahead! :)